Tirsdag 13. september: workshop

WS1: Jared Spool

Workshopen til Jared er utsolgt. Du kan sette deg på venteliste ved påmelding.

08:30–09:00 Registrering
09:00–12:00
Designing for Content-Rich Sites
Jared Spool

Det er ikke alltid like lett å få orden i et stort og informasjonstungt nettsted. Hvor begynner du? Jared Spool tar utgangspunkt i konseptet “The Scent of Information” og viser hvordan du kan designe brukervennlig og intuitivt, slik at brukerne finner fram.

I denne workshopen vil du få innsikt i hvordan brukere opptrer på nettstedet ditt og hvordan du kan designe for å imøtekomme dem på best mulig måte. Workshopen handler om navigasjon, søk, innhold og design.

Del 1: Å designe for “Scent of Information”

Hva skal til for å få brukerne til rett side på nettstedet? Hvordan organiserer du innhold, navigasjon, lenker og design slik at brukerne finner det de leter etter? Jared Spool viser eksempler fra nettsteder som fungerer godt og noen som ikke fungerer fullt så godt.

Del 2: Navigasjon og lenker

Hvordan navigerer brukere typisk på et nettsted? Hva slags ulike typer mellomsider og navigasjonssider finnes? Og hva bør du gjøre for å organisere og tilrettelegge best mulig for brukerne? Denne delen handler spesielt om lenker, brødsmulesti, struktur og triggerord.

Del 3: Finn “knutepunktsidene”

Jared Spool kaller dem “gallery pages”. På norsk bruker vi ofte oversiktsside, navigasjonsside eller temaside. Dette er sider som knytter sammen innhold, som gir brukerne et overblikk og lett sender dem videre i riktig retning. Lær mer om hvordan du bør utforme disse nøkkelsidene.

Del 4: Slik lykkes du med søk

Brukerne dine kommer til nettstedet ditt fordi de skal utføre en handling eller finne bestemt informasjon. Søk er ofte den raskeste veien dit. Eller burde kanskje være det. I denne sesjonen ser vi nærmere på søk og hva du bør gjøre for å bli best i klassen.

Workshopen er en blanding av presentasjoner og Q&A. Det vil være mulig å ta opp spesifikke nettsteder og gå gjennom dem sammen med Jared i plenum.

12:00–13:00 Lunsj
13:00–16:00 Workshopen fortsetter
16:00– Uformell samling i baren på toppen av Plaza

WS2: Dana Chisnell

Workshopen til Dana er utsolgt. Du kan sette deg på venteliste ved påmelding.

08:30–09:00 Registrering
09:00–12:00
Design, Data, and Saving the World: Collaborative techniques to master design challenges
Dana Chisnell

I denne workshopen lærer du å løse problemer gjennom design, enten det er snakk om problemer i organisasjonen din eller bruksproblemer knyttet til funn fra en brukertest.

Del 1:
I arbeidet med et nettsted må vi forhold oss til begrensninger hver dag: Forretningsmål, teknologiske krav og brukernes kontekst og oppfatninger. Dette gjelder for store og små organisasjoner, i det private og det offentlig – kort sagt alle steder man jobber med design.

Dana vil lære deg hvordan du kan få folk til å jobbe i samme retning og løse store problemer gjennom samarbeidsteknikker, skissing og designkritikk.

Du får vite hvordan små detaljer kan gjøre en stor forskjell – og til og med endre verden. Sammen vil vi jobbe med å løse et designproblem som er sentralt for fred i verden, og du vil trene på å designe løsninger på utfordrende problemer i din organisasjon.

Del 2:
Å observere brukerne dine mens de tester ut designet og løsningen din er nyttig og gir deg garantert noen aha-opplevelser. Du noterer flittig underveis og samler i praksis inn enorme mengder data som du kan anvende på alle mulige måter. Dette er gull verdt!

Denne sesjonen handler om videreforedlingen av gullet – bearbeidelse og behandling av viktige funn og data. Dana viser deg, steg for steg, hva du bør gjøre med informasjonen du sitter på. Hvordan bør du strukturere dataene? Hva bør du ta tak i først? Hvilke konkrete grep kan du gjøre for å bedre brukeropplevelsen?

Du vil lære praktiske metoder for å prioritere utfordringene på en rask og effektiv måte, og deretter løse de riktige problemene på en riktig måte.

Temaet for workshopen er med andre ord ikke selve brukertestingen, men teknikker for smartere bearbeidelse og mer effektiv presentasjon av funn og data.

12:00–13:00 Lunsj
13:00–16:00 Workshopen fortsetter
16:00– Uformell samling i baren på toppen av Plaza

WS3: Ove Dalen & Bjørn Bergslien

08:30–09:00 Registrering
09:00–12:00
Nettskriving=parskriving
Ove Dalen & Bjørn Bergslien

Sliter du med tekster som ingen skjønner? Skriv sammen to og to eller arranger en skrivestue.

Det største problemet med dagens webtekster er at vi skriver de alene – uten kontinuerlig feedback og diskusjon. Resultatet er gjerne tåketekster som ingen skjønner eller slappe salgstekster som mangler selgende poenger.

Løsningen er å skrive sammen, diskutere tekst sammen og jobbe mer sammen. Først da kan vi etablere en kollektiv bevissthet rundt kvalitet og lære av hverandre.

I denne workshoppen lærer du teknikker for å jobbe sammen slik at du får høyere kvalitet på innholdet og en tydeligere strategi for hva du vil med det. Vi gjennomfører praktisk øvelser på blant annet:

  • Hvordan sette opp en god disposisjon for innholdet sammen
  • Hvordan du tester innholdet på kollegaer
  • Hvordan du blir tøffere i dialog med fagpersoner og innholdseiere
  • Hvordan du i workshopper skriver og analyserer innholdet sammen
  • Coaching- og intervjuteknikker når du skriver sammen med flere

Dere jobber sammen to og to i grupper. Ta gjerne med en kollega fra egen bedrift eller skriv sammen med en annen deltaker på workshopen. Hver gruppe velger selv hvilket innhold de skal jobbe med, men vi ser gjerne at dere tar utgangspunkt i tekster fra eget nettsted.

12:00–13:00 Lunsj
13:00–16:00 Workshopen fortsetter
16:00– Uformell samling i baren på toppen av Plaza

Meld deg på Webdagene…