Torsdag 15. september

Video og slides finner du under hvert foredrag. Vi har foreløpig bare lagt ut video fra noen foredrag. Flere kommer…


08:00–09:00 Registrering
09:00–09:15
Introduksjon

Konferansier: Terje Sporsem

  Keynotes
09:15–10:00
The Dawning of the Age of Experience
Jared Spool

Brukeropplevelse er ikke lenger et moteord eller noe kun noen få utvalgte virksomheter har råd til å bry seg om. Brukeropplevelse står sentralt i all type produktutvikling, også når du skal lage nettsider. Og du trenger ikke å ha et millionbudsjett for å få det til. Det er på tide å sette brukeropplevelse på agendaen.

10:00–10:15 Pause
10:15–11:00
Do It Wrong Quickly: How the Web Changes the Old Marketing Rules
Mike Moran

Du bør satse mer på eksperimentell markedsføring – eller “Do It Wrong Quickly Marketing”. I stedet for å bruke utallige timer på forberedelse og planlegging. Utfordringen er å få gjennomslag for denne typen markedsføring i egen organisasjon, fordi gamleskolen og IT-avdelingen ofte er skeptiske. Mike Moran viser deg hvordan du kan ta i bruk og skape suksess med eksperimentell markedsføring.

11:00–11:15 Pause
11:15–12:00
Learning to Love Humans: Emotional Interface Design
Aarron Walter

Slik lager du nettsider, løsninger og applikasjoner som ikke bare er nyttige, men også morsomme og engasjerende. Aarron Walter, som designer for blant annet MailChimp, jobber mye med konseptet “emotional design” og viser deg hvordan du kan engasjere brukerne gjennom nettsiden.

12:00–13:00 Lunsj
  Innhold Brukerorientert design
13:00–13:45
How to Do Content Strategy
Karen McGrane

Altfor ofte blir innholdsstrategi redusert til et biprosjekt, eller ikke gjennomført i det hele tatt. I typiske webprosjekter venter vi nesten utelukkende til sist med å få på plass innhold, deretter blir det som oftest noen andre sitt problem. Hvorfor er det slik at innhold nesten alltid blir nedprioritert?

I dette foredraget viser Karen McGrane hvordan du kan utvikle en innholdsstrategi med forankring, som bygger opp under virksomhetens strategi og som ivaretar forvaltningsaspektet – på tvers av kanaler.

9 av 10 nettstedsøk feiler - slik lager du et som lykkes
Vegard Sandvold & Harald Haugerud

Nettstedsøk en sjelden gode. Hvorfor feiler 9 av 10 nettstedsøk, og hva gjør de få som faktisk lykkes riktig? Foredraget introduserer en analytisk tilnærming til design av gode nettstedsøk, med tips for gjennomføring av brukerintervjuer og analyse av søkeordslogger. I alt 7-8 design for søk blir presentert og eksempler fra kjente nettsteder illustrerer hva du kan gjøre for å lykkes.

13:45–14:00 Pause
14:00–14:45
14:45–15:00 Pause
15:00–15:45
Lov og rett på nett: Dette må webredaktøren kunne
Kristine Madsen

Hvordan klarere rettigheter til innhold du vil bruke? Hva er lov og ikke lov i markedsføring? Og hvor står webredaktøren i forhold til redaktøransvaret?

Kristine Madsen fra Bull & co gir klare svar på spørsmål om opphavsrett og markedsføringslov.

Bruk hodet – ikke magefølelsen
Thor Fredrik Eie

Med hånden på hjertet, hvor godt tror du egentlig nettstedet ditt fungerer? Kjører du webstatistikk eller en brukertest og klapper deg selv tilfreds på skulderen fordi du gjør alt etter boka? Sannheten er at du antakeligvis bare ser en del av bildet.

Thor viser hvordan enkle (og noen mer komplekse) metoder til sammen gir et bedre svar. Han vil også vise eksempler fra nettsteder som har vært gjennom et batteri av analyser – med overraskende resultater.

15:45–16:00 Pause
16:00–16:45
Ta kontroll over innholdet – og gjør det verdifullt
Tormod Guldvog & Eirik Hafver Rønjum

Skal du lykkes med innhold på web, må du kvitte deg med søppel, synsing og organisatoriske demoner. Tormod Guldvog og Eirik Hafver Rønjum viser praktiske metoder og verktøy som gir deg kontroll over innholdsarbeidet, samtidig som innholdet bidrar til reell verdiskaping i virksomheten.

Gamestorming: Design Practices for Co-creation and Engagement
Dave Gray

Gode ideer oppstår sjelden i vakuum. De beste ideene klekkes ut i kreativt fellesskap. Dave Gray viser hvordan enkle spill, teknikker og visuelle grep kan hjelpe til med å kommunisere bedre sammen, generere nye ideer, få ny innsikt og legge strategier.

18:30– Festmiddag

Meld deg på Webdagene…