5 kjappe

5 foredrag á 7 minutter.

Design aldri alene

Pleier du å sitte alene og gruble på et problem og krampeaktig klemme ut en løsningsbeskrivelse? Eller kaller du inn til møte med politisk nøye utvalgte personer, der det diskuteres og diskuteres og ender med “Vi trenger et møte til”?

Begge deler er ineffektivt og fører til lite gjennomtenkte produkter og kompromissløsninger. Vi må lære oss å designe sammen, her og nå. Slipp tastaturet, grip pennen!

HTML5 - en revolusjon i brukeropplevelse på web

Med HTML5 har Visma laget brukeropplevelser som tidligere var forbeholdt Flash – og til en lavere kostnad. Det gir samtidig grunnlag for å tilby innhold og applikasjoner på web, mobil og nettbrett. Edgeir viser eksempler på hvilke muligheter og gevinster satsningen på HTML5 har gitt dem.

Brukertesting utenfor laben

Alle som har sett en brukertest vet at det er nyttig, men visste du at det er fordeler ved å teste utenfor laben? Ved å kjøre “lettere” testrunder der testpersonene er, vil du få andre testpersoner og annen innsikt, kan gjennomføre flere testrunder og flere raske iterasjoner på redesign, og få en bedre løsning.

Personas non grata

Personas fokuserer for mye på hvem vi tror brukerne er og tar for mye tid i forhold til nytten – de er for vage, for ustrukturerte, inneholder for mange uvesentligheter og blir ikke brukt i senere faser. Slutt med personas og fokuser heller på handlinger – på hva folk vil oppnå, hva de gjør på nettsiden og hva de trenger for å gjøre det.

Etter dette lynforedraget ser du garantert med nye øyne på personas.

Prototyping før utvikling: Unngå å bygga luftslott

Med prototyping i HTML må alle i prosjektet forhalda seg til verkelegheiten og det mediet som løysninga skal leva i òg undervegs i designprosessen. Dermed unngår ein masseproduksjon av lorem ipsum, flate og glossy Photoshop-filer og fancy funksjonalitet som ikkje lar seg koda. Martha gir deg bruksanvisninga på korleis du kan få dette til å fungera i prosjekt.