Brukertesting utenfor laben

 

Alle som har sett en brukertest vet at det er nyttig, men visste du at det er fordeler ved å teste utenfor laben? Ved å kjøre “lettere” testrunder der testpersonene er, vil du få andre testpersoner og annen innsikt, kan gjennomføre flere testrunder og flere raske iterasjoner på redesign, og få en bedre løsning.