Gamestorming: Design Practices for Co-creation and Engagement

 

Gode ideer oppstår sjelden i vakuum. De beste ideene klekkes ut i kreativt fellesskap. Dave Gray viser hvordan enkle spill, teknikker og visuelle grep kan hjelpe til med å kommunisere bedre sammen, generere nye ideer, få ny innsikt og legge strategier.