Kunde vs. konsulent

 

Konsulentene snakker høyt og skråsikkert i offentlige debatter, men mangler evnen til å gjennomføre i møte med den virkelige virkeligheten. Kundene forventer mirakler innenfor trange budsjetter og korte tidsfrister, men har selv ingen vilje til å ta fighter i egen organisasjon.

Hvem må skjerpe seg? Eivind Lund fra Vegvesenet og Jostein Magnussen fra NetLife Research setter hverandre til veggs for å finne ut hva som skal til for at kunde og konsulent sammen kan skape de suksesshistoriene begge parter sikter mot.