Lov og rett på nett: Dette må webredaktøren kunne

 

Hvordan klarere rettigheter til innhold du vil bruke? Hva er lov og ikke lov i markedsføring? Og hvor står webredaktøren i forhold til redaktøransvaret?

Kristine Madsen fra Bull & co gir klare svar på spørsmål om opphavsrett og markedsføringslov.