Prototyping før utvikling: Unngå å bygga luftslott

 

Med prototyping i HTML må alle i prosjektet forhalda seg til verkelegheiten og det mediet som løysninga skal leva i òg undervegs i designprosessen. Dermed unngår ein masseproduksjon av lorem ipsum, flate og glossy Photoshop-filer og fancy funksjonalitet som ikkje lar seg koda. Martha gir deg bruksanvisninga på korleis du kan få dette til å fungera i prosjekt.