The Dawning of the Age of Experience

 

Brukeropplevelse er ikke lenger et moteord eller noe kun noen få utvalgte virksomheter har råd til å bry seg om. Brukeropplevelse står sentralt i all type produktutvikling, også når du skal lage nettsider. Og du trenger ikke å ha et millionbudsjett for å få det til. Det er på tide å sette brukeropplevelse på agendaen.